Mediacció | Baròmetre convivencial: instrument de mesura de la convivència.
18730
post-template-default,single,single-post,postid-18730,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Baròmetre convivencial: instrument de mesura de la convivència.

Baròmetre convivencial: instrument de mesura de la convivència.

La convivència es un concepte polisèmic i d’alta complexitat, degut a la diversitat d’elements que tenen efecte en aquesta. Entre aquests en destaquen el reconeixement de l’altre com a subjecte de drets, l’existència d’una relació òptima amb els que compartim espais i recursos, unes dinàmiques relacionals basades en el diàleg, i compartir des del respecte de la diversitat.

D’altra banda, tractar sobre la convivència implica afrontar certs estàndards de benestar i qualitat de vida als municipis. Per aquest motiu es fa necessari comptar amb un instrument que des del rigor científic ens permeti identificar l’estat convivencial en un territori, com a primer pas a partir del qual proposar accions per assolir nivells de convivència òptims, els quals comporten millores en la varietat de dimensions que conformen la quotidianitat d’un municipi.

El baròmetre convivencial és un instrument de mesura per conèixer el nivell de convivència i les possibles solucions, realitzant un anàlisi longitudinal i comparatiu en el marc contextual de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El seu funcionament es basa en un algoritme que calcula el nivell de convivència a partir d’indicador socials, espaials, relacionals i econòmics. Com a resultat ofereix una escala semafòrica de 0 a 100 punts, possibilitant identificar l’impacte convivencial de les polítiques públiques, cercant patrons positius i impactes dels dispositius.

Pots conèixer més sobre el baròmetre convivencial des d’aquest enllaç.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.