Mediacció | Blog
17808
blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Blog

La finalitat de l'aplicació del baròmetre convivencial es detectar solucions enfocades a la millora del nivell convivencial, permetent d'aquesta manera proposar actuacions per assolir aquest objectiu. Això suposa tant la monitorització de les accions com la millora en eficàcia i eficiència dels dispositius implicat. De les...

La convivència es un concepte polisèmic i d’alta complexitat, degut a la diversitat d’elements que tenen efecte en aquesta. Entre aquests en destaquen el reconeixement de l’altre com a subjecte de drets, l’existència d’una relació òptima amb els que compartim espais i recursos, unes dinàmiques...

Quan es donen a conèixer projectes realitzats és habitual que l’atenció se centri tant en els seus objectius com en els productes finals derivats. Entre aquests dos moments -formulació d’objectius i obtenció d’un producte- es donen un seguit de processos que, si bé queden més...

La construcció de regulacions normatives, com són les ordenances de civisme, suposa una triangulació de fonts d’entrada d’informació, participació de diversitat d’actors i enfocament cap als canvis desitjats. Les fonts d’entrada parteixen de principis rectors com poden ser els Drets Humans i els Objectius de Desenvolupament...

Al voltant de la convivència graviten tota una sèrie de bens jurídics que, al ser considerats des de la norma, se’ls atorga un especial reconeixement i valor en la vida de les persones. Aquesta destacada protecció de tot allò inclòs al concepte de convivència ens...

Espai públic i política: una oportunitat perduda?   A Catalunya durant els últims mesos s’està jugant una batalla vers el domini de l’espai públic. Recerca recent elaborada des de Mediacció determina el següent: l’espai públic és un espai polític per excel·lència, i, les formes d’ocupació i manifestació...

La història de la humanitat ha tingut una variable immutable, el canvi. Aquest canvi ha tingut múltiples dimensions: estructurals i conjunturals, culturals, tecnològiques, ecològiques i geològiques, de poder, etc. El nostre temps actual és un temps de canvi constant possiblement amb una acceleració intensa provocada...

En el debat entre seguretat i desregulació necessitem establir matisos i graus per tal de poder aportar dimensions operatives en la governance de l’àgora pública. Ací trobem el concepte de convivència mediada impulsat per Anna Baker (2016), la qual arran de les seves recerques especialment...

La mediació és una de les tres metodologies per excel·lència per la gestió alternativa de conflictes, com poden ser la conciliació i l’arbitratge[1]. Així doncs la present recerca intenta donar resposta a les claus per la millora de la convivència a la ciutat. Intentar situar...