Mediacció | Blog
17808
blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Blog

En una època de canvi, de reconfiguració d'identitats i polarització ideològica, els governs locals necessiten identificar el sentiment de pertinença a la seva ciutat. La pertinència a la ciutat ajuda a poder identificar l'impacte de les nostres polítiques públiques, i amb això, la possibilitat de pivotar...

En àmbits vinculats amb la justícia social, el benestar de la ciutadania i la qualitat de vida intervenen varietat de serveis i professionals que, tot i tenir diferents mandats, comparteixen una mateixa fita: viure en comunitats més justes, inclusives i solidàries. Les problemàtiques socials que abordem...

La finalitat de l'aplicació del baròmetre convivencial es detectar solucions enfocades a la millora del nivell convivencial, permetent d'aquesta manera proposar actuacions per assolir aquest objectiu. Això suposa tant la monitorització de les accions com la millora en eficàcia i eficiència dels dispositius implicat. De les...

La convivència es un concepte polisèmic i d’alta complexitat, degut a la diversitat d’elements que tenen efecte en aquesta. Entre aquests en destaquen el reconeixement de l’altre com a subjecte de drets, l’existència d’una relació òptima amb els que compartim espais i recursos, unes dinàmiques...

Quan es donen a conèixer projectes realitzats és habitual que l’atenció se centri tant en els seus objectius com en els productes finals derivats. Entre aquests dos moments -formulació d’objectius i obtenció d’un producte- es donen un seguit de processos que, si bé queden més...

La construcció de regulacions normatives, com són les ordenances de civisme, suposa una triangulació de fonts d’entrada d’informació, participació de diversitat d’actors i enfocament cap als canvis desitjats. Les fonts d’entrada parteixen de principis rectors com poden ser els Drets Humans i els Objectius de Desenvolupament...

Al voltant de la convivència graviten tota una sèrie de bens jurídics que, al ser considerats des de la norma, se’ls atorga un especial reconeixement i valor en la vida de les persones. Aquesta destacada protecció de tot allò inclòs al concepte de convivència ens...

Espai públic i política: una oportunitat perduda?   A Catalunya durant els últims mesos s’està jugant una batalla vers el domini de l’espai públic. Recerca recent elaborada des de Mediacció determina el següent: l’espai públic és un espai polític per excel·lència, i, les formes d’ocupació i manifestació...