Mediacció | Fluxos d’informació i el seu impacte en la analítica
18582
post-template-default,single,single-post,postid-18582,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Fluxos d’informació i el seu impacte en la analítica

Fluxos d’informació i el seu impacte en la analítica

Quan es donen a conèixer projectes realitzats és habitual que l’atenció se centri tant en els seus objectius com en els productes finals derivats. Entre aquests dos moments -formulació d’objectius i obtenció d’un producte- es donen un seguit de processos que, si bé queden més ocults, tenen transcendental importància. D’entre aquests, destaquem els fluxos d’informació i el seu impacte en l’analítica.

Les informacions recollides permeten aflorar identificadors, variables i indicadors que es poden agrupar en descriptors generals. Aquestes informacions possibiliten assolir objectius descriptius, enfocats a l’explicació de fenòmens socials i, posteriorment, oferir respostes a les necessitats convivencials.

El rigor en el flux i tractament de la informació és primordial per tal d’evitar descripcions que no acabarien de ser ajustades a la realitat, que explicarien fenòmens no existents i, encara més greu, proposarien solucions que no responen a les problemàtiques existents.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.